چند معمایی که مغزتان را درگیر میکند

d985d8bad8b2d8aad8a7d986 d8a7d8b2 d8add984 daa9d8b1d8afd986 d8a7db8cd986 d985d8b9d985d8a7e2808cd987d8a7 d8b9d8b1d982 d985db8ce2808cdaa9d986d8af 5e137735d9a73

از نظر علمی ثابت شده که اگرچه مغز واقعا یک ماهیچه نیست، اما نیاز به تمرین دارد تا روی فرم بماند. حل کردن معما روش سرگرم کننده‌ای برای این است که مغز خارج از چارچوب فکر کند یا به عبارتی تمرین کند. به همین منظور چند معما برایتان آماده کرده ایم. چند تا از آن‌ها را می‌توانید حل کنید؟

سبد گلابی

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


در این تصویر چند مربع وجود دارد؟

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


سیب در بطری

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


فرار از زندان

سه راه ممکن برای فرار از زندان وجود دارد. اولین خروجی سگ‌های وحشی دارد. دومین بمبی با تایمر ۵ دقیقه‌ای دارد که از همین لحظه روشن شده است. سومی نگهبانی با اسلحه دارد. کدام را انتخاب می‌کنید؟

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


سنجاب و فندق

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


آسانسور

فردی در طبقه چهاردهم یک ساختمان زندگی می‌کند. او وقتی پایین می‌رود، همیشه به طبقه اول می‌رود. اما وقتی بالا می‌رود به طبقه دهم می‌رود و از آنجا به بعد را با پله می‌رود. وقتی در آسانسور کسی دیگر هم باشد یا وقتی هوا بارانی است مستقیما به طبقه چهاردهم می‌رود. می‌توانید رفتار عجیب او را توضیح دهید؟

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


دسته گل

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


چتر نجات

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


اعداد

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


پسر دکتر

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


تولد

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


قرص

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


ترتیب سن

سن میا ۳ برابر سن آنا است. سه سال پیش آنا یک سال کوچکتر از اکنون امیلی بود. الیویا دو برابر سن آنا را دارد. دختر‌ها را به ترتیب سن مرتب کنید.


در این تصویر چند مثلث می‌بینید؟

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


پیدا کردن مسیر

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


دو نگهبان

دو نگهبان به دو جهت مختلف نگاه می‌کردند، یکی حواسش به غرب بود که کسی از آن جا نمی‌آید، و دومی به شرق نگاه می‌کرد. یکی از نگهبانان از دیگری پرسید: «به چی لبخند می‌زنی؟»

از کجا فهمید که او می‌خندد؟

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند


جواب‌ها:

سبد گلابی

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

در این تصویر چند مربع وجود دارد؟

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

سیب در بطری

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

فرار از زندان

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

سنجاب و فندق

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

آسانسور

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

دسته گل

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

چترنجات

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

اعداد

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

پسر دکتر

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

تولد

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

قرص

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

ترتیب سن

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

در این تصویر چند مثلث می‌بینید؟

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

پیدا کردن مسیر

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

دو نگهبان

مغزتان از حل کردن این معما‌ها عرق می‌کند

 

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

مطالب خواندنی

پر بازدید ترین مطالب